'Mapping and Sewing Together Mythologies' FrontPage | UserLogin | FindPage | RecentChanges | SiteMap

FrontPage >> FrontPage >> DusJa


Dusja

Vēlāk mēs apciemojam sievieti, ko vietējie mīļi iesaukuši par Babu Dusju, viņa ir viena no vecākajām draudzes sievām un dzīvo K@2 mājas otrajā stāvā.

Taču katedrāle viņas atmiņā ir kopš padomju laikiem, kad tajā vēl bija sporta klubs.

Pēc katedrāles atjaunošanas viņas rūpes bija, lai uz svētkiem vienmēr būtu tīras un jaunas galddrānas.

sound.jpg sound.jpg
lugsana.mp3 atmina.mp3

Mēs ciemojamies viņas mazajā istabiņā un klausamies dzīvesstāstu. Zālīšu smarža un krāsainie priekšmeti uz galda..

lietām te piemīt sava smarža un krāsa te labi sadzīvo krāsaini apdrukātās plastmasas galddrānas un 'ikonostasis' – glīti iekārtots stūrītis ar mazām ikoniņām zeltītos rāmīšos.

Viņa stāsta par savu dzīvi Gorkijā, Šuvašijā un visbeidzot Liepājā kur viņa ar vīru ieradās padomju laikā, kad meita šeit ieprecējās ...

sound.jpg
suj.mp3

Pārmaiņu laikā, 90-to gadu sākumā, meita aizceļojusi kopā ar padomju armijas ļaudīm atpakaļ uz Krieviju Baba Dusja paliek karostā

Kad mēs jautājam par lietām, bez kurām viņa nevar iedomāties savu dzīvi karostāviņa norāda uz altāri – ikonostasi istabas stūrī un labprāt parāda mums svētbildes un pastāsta par tajās attēlotiem svētajiem. Kad viņa braukusi no Krievijas, viņa līdzi ņēmusi divas ikonas. Svētbildes no kurām viena joprojām ir mājas ikonostasī, bet otru savulaik atdāvinājusi katedrālei

Kad nākamā dienā mēs pēs Babas Dusjas ieteikuma atkal esam katedālē uz dievkalpojumu svētajai Olgai viņa mūs pamana un priecīgi sveicina mēs sekojam viņai ar acīm, kad viņa iet gar svētbilžu rindu ar svecītēm rokās un domājam, kura no ikonām būtu viņas dāvinājums baznīcai un bez kuras viņa nav devusies no mājām tālajā ceļā.-latviski:

-english:

Content

FrontPage

ProjectSummary
ProjektaKopsavilkums
ProjectText

KarostaChapter
InariChapter

RelatedChapters

SavieNojumi

-latviski:

SvetaNikolajaKatedrale
DusJa
ArMija
InariHotela
KaMos
SamuRadio
IvaLo

-english:

OrienTation
ComPass
OrthodoxMassKarosta
HotelliInari
PekKa
NorthernLights
BabaDusja
MilitaryMovements
GhostCongregation
AuthorsNote
SavieNojumi
KarostanKilt
DuoDji
SamiRadio
OrthodoxMassInari
HandBells
PielpajarviWildernessChurch
KarhunPesakivi
ZvaNi


Recent Changes


admin ( logout )