'Mapping and Sewing Together Mythologies' FrontPage | UserLogin | FindPage | RecentChanges | SiteMap

FrontPage >> InariChapter >> SamuRadio


Sāmu Radio

Inari ir arī Sāmu radio 'YLE', kas raida sāmu valodā jau 30 gadus.Viesojoties tajā, tiekamies ar radio žurnālistu Nilu Parujantu un sarunājam, ka dienu vēlāk nāksim klausīties radio pārraidi.

Tā arī notiek – nākamajā dienā mēs sēžam studijā un klausāmies sāmu valodu – ziņas, intervijas ar ļaudīm šodien un pirms 20 gadiem.

sound.gif sound.gif
radio-1.mp3 radio-2.mp3

Cits radio žurnālists mums palīdz atrast arhīvos tradicionālo sāmu mūziku, ko savulaik savākuši franču etnomuzikologi. Mēs klausāmies Skolt-sāmu ‘joikas’ un ‘leudas’ – dziedājumus, kas līdzinās dziļi personiskiem dzīvesstāstiem un leģendām.

sound.gif sound.gif
leud-3.mp3 leud-4.mp3

Liktenīgas nejaušības dēļ mēs radio mājā satiekam jaunu meiteni Tīnu Sanilu, kas, braucot cauri Inari ir ienākusi apciemot savu draudzeni.

Tīna

Tīna ir zināmās sāmu dziedātājas Domnas Sanilas mazmeita, kuras dziedājumus mēs tikko klausījāmies franču etnomuzikologu ierakstos.

sound.gif sound.gif sound.gif
tiina-1.mp3 leud-5.mp3 tiina-2.mp3

Tīna arī dzied un turpina glabāt vecāsmātes atstāto dziesmu pūru. Pāris dziesmu, ko iemācījusies no vecāsmātes, viņa nodzied arī mums.-latviski:

-english:

Content

FrontPage

ProjectSummary
ProjektaKopsavilkums
ProjectText

KarostaChapter
InariChapter

RelatedChapters

SavieNojumi

-latviski:

SvetaNikolajaKatedrale
DusJa
ArMija
InariHotela
KaMos
SamuRadio
IvaLo

-english:

OrienTation
ComPass
OrthodoxMassKarosta
HotelliInari
PekKa
NorthernLights
BabaDusja
MilitaryMovements
GhostCongregation
AuthorsNote
SavieNojumi
KarostanKilt
DuoDji
SamiRadio
OrthodoxMassInari
HandBells
PielpajarviWildernessChurch
KarhunPesakivi
ZvaNi


Recent Changes


admin ( logout )